Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί…


ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται.

Ματθ. 5:9

Εσωτερικός Χριστιανισμός

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

(Κατά κόσμον Διονύση Δώριζα)
Απόσπασμα από τη Γενική Συνέλευση το 1991, του ΕΛ.Κ.Ε.Χ.


Παρεχώρησα τα βιβλία Μου, όχι στους κληρονόμους
Μου, αλλά στο Έργο Μου, στους Αδελφούς Μου, σ’
εσάς, για τη διατήρησή τους, την επέκτασή τους, την
ανανέωσή τους, γιατί πιστεύω ότι σ’ εσάς ανήκουν.
Δεν ανήκουν στους οποιουσδήποτε κληρονόμους Μου,
τυχόν ήθελαν τα διεκδικήσει. Ανήκουν στο Έργο.

Γι’ αυτό, επειδή εκπροσωπούν κι εσάς, φροντίστε τη διάδοσή τους. Φροντίστε με κάθε τρόπο τη διάδοσή τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Εσωτερικός Χριστιανισμός ONLINE

ONLINE ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ: Άμεση σύνδεση με τη βάση δεδομένων που περιέχει τις διδασκαλίες του Εσωτερικού Χριστιανισμού, όπως παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Διονύσιος Δώριζας. Το υλικό θα ανανεώνεται δυναμικά με την προσθήκη των βιβλίων του Δασκάλου, αλλά και όσων κειμένων επιμελήθηκε ως προσφορά στον άνθρωπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Αποκατάσταση δυνατότητας εκτύπωσης στον viewer

Έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις στην δυνατότητα προβολής (online) των βιβλίων και κειμένων, ώστε τώρα να υποστηρίζεται πλήρως η δυνατότητα εκτύπωσής τους. Ευχαριστούμε τους αδελφούς που μας επισήμαναν αυτό το τεχνικό πρόβλημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Διορθώσεις Ηλ. Βιβλίων

Πρόσφατα έγιναν κάποιες μικροδιορθώσεις λαθών που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση και μεταφορά των κειμένων από τα πρωτότυπα βιβλία. Ευχαριστούμε τους αδελφούς που επιμελώς εργάστηκαν στην αποκατάσταση αυτών των λαθών. Να είναι ευλογημένοι.